CRIMINALTIME.COM
Broadcasted ​​by
"INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PROTECTION"HomeAbout UsContact UsPhoto GalleryServicesVIDEOS
Criminal Time TV ShowAHAZANG WEEKLYCHIEF EDITORADVERTISINGCRIMINAL TIME MAGAZINE ISSUESArmenian Genocide
Crime News - Online TVMARCH 1 ARMENIA - 2008

Կրթական, ուսուցողական և լուսավորչական միջոցներ
Հրատարակչական միջոցներ
Հեռուստատեսային հաղորդաշարերի կազմակերպում
Հետազոտություններ, վերլուծություններ
Քաղաքացիական հանրային քննարկումներ
Քաղաքացիական ցանցային համագործակցության զարգացում
Երկխոսության նախաձեռնում և ծավալում
Խորհրդատվություն
Տեղեկատվական միջոցառումներ
Հանրությանը մատչելի հրատարակություններ
Քաղաքացիական հասարակության տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր միջոցառումներին մասնակցություն
Լոբբինգ